torsdag 20 augusti 2015

Att arbeta i det fördolda

Nog är det väl ändå själva fanken! Här har vi slitigt med parkeringstillståndsfrågan i funktionshinderrörelsen i cirka sju år och möjligen lyckats flytta fram en liten detalj ett myrsteg efter att det tagits ett elefantkliv bakåt - och så gör SVT ett reportage och vips så står ministern där i TV och utlovar handling.

Visst det är väl jättebra att media uppmärksammar en för vissa av oss viktigt fråga - men sen låter det som att vi ändrat ståndpunkt i ämnet enbart som en följd av SVTs reportage. Där står Stig Nyman, nyvald ordförande för Handikappförbunden (f d landstingspolitiker) och får det att låta som vi svängt när det gäller inrättande av ett nationellt register för parkeringstillstånden. Det är möjligt att det funnits ett motstånd mot inrättandet, eller möjligen mot det privata system som fanns för några år sedan och vars uppgifter såldes till den som ville köpa, men de senaste åren har vi i flera sammanhang förespråkat införande av ett nationellt register över vilka som innehar parkeringstillstånd.

Allra senast i juni yttrade DHR och RTP i en remiss från Transportstyrelsen följande: "...Ett större problem är alla falska tillstånd som är i omlopp ute på marknaden. Kontroll av tillståndens äkthet borde vara en prioriterat fråga. Från användarsidan motsätter vi oss inte att ett nationellt register för tillstånden skapas med syfte att förbättra övervakningen och äktheten av ett parkeringstillstånd.".

Frågan om nationellt register lyftes och i det PM som skrevs av näringsdepartementet och som är daterat februari 2014 och som är resultat av ett segdraget arbete i en grupp som träffades under 2012 och 2013. I det PMet konstateras att det är läge att se över vad som kan göras för att stävja och motverka missbruk av parkeringstillstånden. Vidare konstateras att det pågår ett arbete inom EU kring tillstånden. Det verkar dock förflytta sig framåt som en sengångare tänker jag eftersom inget hörts vidare kring detta. Jag kan säga att den arbetsgruppen på näringsdepartementet kom inte bara till av sig själv. Vi hade "bråkat" rätt mycket innan det initiativet togs.

Till sist - det som är mest anstötligt i hela den här hanteringen - ja, bortsett då från att Sverige är fullt av skrupelfria knölar som helt utan eftertanke använder ett falskt parkeringstillstånd för egen bekvämlighet - är att detta resulterat i att en stor grupp personer som verkligen behöver ett tillstånd nu nekas det. För att minska trycket på de särskilt avdelade parkeringsplatserna påbörjade Transportstyrelsen med starkt stöd från kommunerna att skärpa regelverket för beviljande av parkeringstillstånd. Starten för det arbetet var 2008.

Det betyder att personer som inte kör själv i princip måste vara medvetslösa för att tillstånd ska ges. Att personer som jag, som kan gå men inte bära eller betala avgiften, få på mig ett ytterplagg eller fälla upp ett paraply och som behöver kunna öppna dörren stort vid i och urstigning - inte får något parkeringstillstånd. Så ja, jag talar i egen sak. Det är det vi ska göra i funktionshinderrörelsen - vi ska använda våra egna erfarenheter för att få idioter att förstå hur det kan vara att leva utan att till exempel kunna använda vissa kroppsdelar för det kan de på inga villkor räkna ut själva! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar