onsdag 1 juni 2016

Vad är det som (inte) händer?

I gryningsljuset en morgon i förra veckan fick jag dagens rubrik i huvudet, alldeles före det blev känt att direktiven till den kommande LSS-utredningen skulle komma.

Då hade vi väntat länge. Vi visste att något var på gång, men tiden gick och svaret vi fick när vi försökte ta reda på hur det gick - var - "ärendet bereds". Och så kom det och innehöll mest "besparingar" och förslag till lösningar "inom ramen". Det betyder sannolikt ommöbleringar inom LSS på assistansersättningens bekostnad. Vi får se vad utredare Désirée Pethrus kan tänkas komma fram till. Jag är inte optimistisk...

Annat vi också väntar på är de förändringar i bilstödet som också annonserats länge. Remisstiden för Håkan Ceders promemoria Ett reformerat bilstöd Ds 2015:9 gick ut för snart ett år sedan. Så vi ringer socialdepartementet igen och talar med en annan tjänsteman som pratar samma språk - "ärendet bereds". Inte för det att vi har några förväntningar på att ändringarna i sig ska bli förbättringar - men man kan ju inte låta bli att grunna över vad som möjligen kan tänkas komma - när man vet att något är på gång.

Parkeringstillståndsfrågan - sak samma. Den "bereds" på Transportstyrelsen och de gör sig inte ens till och låtsas vara vänligt stämda när de kontaktas med frågan om när den utlovade nya föreskriften kan tänkas komma. "Det kan vi inte svara på, det får ni själva ha koll på via vår webb" - punkt och slut.

Jag som varit med så länge kan inte låta bli att slås av hur förändrat förhållningssätt det blivit efterhand. Frågor dras i långbänk och användarerfarenheterna ryms på sin höjd i en referensgrupp eller en hearing - om de efterfrågas alls.

Så nu har direktivet till LSS-utredningen gett oss något att slåss för - igen. Som om vi behövde det. Och vi får väl se vad som kommer ur de andra två "väntrummen" - om det ändå kunde komma något som vi kunde omfamna och glädja oss över, helhjärtat! Vi kan ju åtminstone (försöka) intala oss det tills vi sett utkomsten...? (Jag vet, det finns ett ord för det - självbedrägeri...)