torsdag 2 oktober 2014

När föraktet för det annorlunda får utrymme

Jag har deltagit vid ett nordiskt möte i helgen. Vi hade ett diskussionstema som handlade om de förändrade förhållningssätt som vi upplever håller på att växa fram. Att våra rättigheter att ha samhällets kompensatoriska stöd för att motverka att våra funktionsnedsättningar leder till funktionshinder mer och mer ifrågasätts.

Det handlar dels om erfarenheten att våra inspel i det politiska rummet i vissa sammanhang krympts eller helt eliminerats. Tidigare hade vi självklara roller som experter i frågor som rör våra livsvillkor i utredningar och samarbeten, så icke längre, inte självklart i alla fall.

Istället har det i allt större omfattning kommit att handla om oss och mer och mer utifrån kostnadsdämpningar istället för reformer. Vi ses som tärande. Det är det budskap jag hör när jag hör "kostnadsdämpningar". Och det tror jag den stora allmänheten också hör. Politiken står inte upp för oss, för vår rätt att kosta, för rätten till jämlika villkor.Vårt människovärde har en prislapp som satts under lupp och som har ett tak. Lagom får det kosta. Lagom ska vara villkor. 

Till detta har hot, våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning börjar dyka upp lite för ofta för att det ska kännas bekvämt. Det allra senaste handlar om flickan med diabetes där föräldrarna fått anonyma telefonsamtal och brev med uppmaningen att hon ska byta skola. Pipet i hennes insulinpump "stör" undervisningen enligt avsändaren. Reaktionerna på Facebook blir starka, Aftonbladet lyfter fram historien. Så långt, så bra. Så ser det fortfarande ut i Sverige.

Hade det skett i Danmark är det inte helt säkert att reaktionerna blivit lika tydligt upprörda.
Förra året samlade DHRs systerorganisation Dansk Handicap Forbund 800 personer i en aktion under parollen Stoppa hetsen! just för att de upplever att synen på människor med funktionsnedsättning är under starkt negativt tryck. Aktionen genomfördes tillsammans med flera organisationer av olika yrkesgrupper inom socialtjänsten. Inte en enda tidning, TV-kanal eller radioinslag rapporterade händelsen. Bara tystnad. 

I Danmark har det funnits starka främlingsfientliga partier länge. Det har påverkat politiken. Min slutsats är att ju längre ett sådant parti givits inflytande över politiken ju mer breder fientligheten ut sig i allt vidare grupper. Nu har den kommit allt närmare oss. När får vi igen se det tydliga budskap som detta här under?

Texten i bilden, som är från 1930-talets Tyskland, säger ungefär "60 000 Reichmark kostar denne ärftligt sjuke det allmänna under sin livstid. Folk, det är också dina pengar." Budskap som detta öppnade upp för nazisternas Aktion T4, som när det avbröts efter några år hade dödat ca 70 000 personer med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar